Vriendenclub

Voor ieder koor is het belangrijk dat financiële ondersteuning van donateurs en sponsoren wordt verkregen, zo ook voor Voces Vocales. Eén van deze mogelijkheden is onze Vriendenclub.
Ook voor het voortbestaan van ons koor is onze Vriendenclub zeker belangrijk. Mede hierdoor wordt het nu bereikte niveau gehandhaafd c.q. verbeterd. Door ons koor jaarlijks financieel te ondersteunen kunt u lid worden van onze Vriendenclub en genieten van de vele extra’s.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze contact persoon.

Contact cq aanmelden Vriendenclub

Spelregels Vriendenclub

Doelstelling

De Vriendenclub heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van Voces Vocales. De leden van de Vriendenclub doen dit door jaarlijks het koor financieel te ondersteunen. Lid worden kan al vanaf € 45,- per jaar.

Lid worden van de Vriendenclub

Email: contact of via het aanmeldingsformulier op de website.

Lidmaatschap Vriendenclub

Het lidmaatschap gaat in, zodra de bijdrage betaald c.q. gestort is op de rekening van Voces Vocales bij de Rabobank Geleen rek. nr. NL21 RABO 01705 80482 onder vermelding ‘Vriendenclub’.

Een lid van de Vriendenclub kan alle door Voces Vocales georganiseerde concerten/uitvoeringen gratis bijwonen en ontvangt bij aanmelding voor elke uitvoering een entreebewijs, dat recht geeft op een gereserveerde plaats.

Deze wordt tot 10 minuten voor het begin van een te houden concert/uitvoering voor het betreffende lid in reservering gehouden.

Na het verstrijken van de 10 min. grens wordt deze plaats weer ter beschikking gesteld voor andere bezoekers. Het Vriendenclublid ontvangt tijdig voor een concert/uitvoering de nodige informatie over de uit te voeren activiteit van Voces Vocales.

Opzegtermijn

Opzeggen van het lidmaatschap dient 2 maanden voor het verstrijken van de vervaldatum te geschieden.