Gemengd Koor Voces Vocales Geleen en Omstreken werd opgericht in januari 1991. In de beginjaren groeide het koor qua niveau en qua aantal zingende leden. Op dit moment telt het koor 45 zingende leden. Voces Vocales is een profaan koor. Het repertoire is zeer uitgebreid van opera, operette, musical, gospel tot modern. De begeleiding bij de concerten kan zeer gevarieerd zijn; van orkest, ensemble, orgel, vleugel of anders  samengesteld muziekgezelschap.

Het jaarlijks terugkerend Moederdagconcert is altijd weer een hoogtepunt. Een concert op hoog niveau met top solisten en begeleiding. Het is traditie, dat dit concert op de zaterdag voor Moederdag plaats vindt. Verder wordt ieder jaar een Heilige Mis opgeluisterd voor overleden koorleden en voor het welzijn van het koor. In de maand december organiseert het koor ieder jaar een Kerstconcert. Gezelligheid staat hoog in het vaandel. Jaarlijks wordt getracht een feestavond te organiseren.

U ziet, een koor dat goed aan de weg timmert. En dat willen we blijven doen. De continu├»teit van ieder koor wordt gewaarborgd door haar leden en vooral door het aantal zingende leden. Voor een gemengd koor zijn de stemverhoudingen niet altijd in evenwicht. Voor ons koor zijn deze echter redelijk te noemen, maar voor de toekomst zouden de mannen zich meer moeten laten horen. Dus heren van Geleen en Omstreken: “Wij dagen U uit!”. De dames zijn natuurlijk ook van harte welkom. Een tip: kom samen zingen.