Geschiedenis Gemengd Koor Voces Vocales Geleen e.o.

Het Gemengd Koor Voces Vocales Geleen e.o. is op 7 januari 1991 opgericht, na de afscheiding van Gemengd Koor Zanglust. Op die bewuste avond heeft Peter Eijkenboom spontaan het idee opgevat een nieuw gemengd koor in het leven te roepen. Veel leden, circa 38, melden zicht enthousiast aan, wetende dat de leiding van een nieuw koor in goede handen was bij deze dirigent.

In overleg met het inmiddels in het leven geroepen interim-bestuur werd gezocht naar een locatie en aangezien in heel Geleen Zuid, buiten het kerkkoor van de parochie van Ars, geen enkel profaan koor was, werd al gauw besloten in dit gedeelte van Geleen het anker uit te werpen. De locatie werd gevonden in “ ‘t Plenkhoes”. Een trefpunt in Geleen Zuid. Dit bleek achteraf een goed idee te zijn geweest. Tijdens een eerste openbare repetitie meldden zich ongeveer vijftien nieuwelingen aan. Voor een repetitie kon echter een piano niet ontbreken. Deze werd spoedig in huurkoop gekocht. Ook een kopieermachine kwam er aan van pas.

Al spoedig werd een mooi logo gecreëerd door koorlid Werner Weermann. Dit logo is met een kleine aanpassing nog steeds het kenmerkende logo van Voces Vocales. Ook bij de lokale omroep Start was belangstelling voor dit nieuwe koor en op 18 februari 1991 werd een eerste foto gemaakt.

In dat zelfde jaar werden de statuten vastgesteld en werd de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op eigen verzoek werd het koor ook aangemeld als lid van de Federatie Muziek en Zanggezelschappen in Geleen.

Op 13 april van dit eerste jaar nam het koor al deel aan een korentreffen in Ransdaal. Dit eerste concert was een onovertrefbaar succes en een eerste naamsbekendheid van het nieuwe koor. Eind december van het eerste jaar bestond het ledenbestand uit zestig zingende leden, dit aantal breidde zich in de loop van een korte periode uit tot zeventig leden.

Tijdens de eerste jaarvergadering op 6 april 1992 werd het gehele interim-bestuur officieel gekozen en uitgebreid met nog twee leden. Ook werden er diverse commissies in het leven geroepen met het doel het bestuur te ondersteunen bij verschillende taken. Door een subsidie van het Anjerfonds kon, tot groot genoegen van de dirigent, een eigen nieuwe piano worden aangeschaft.

De beginperiode was een tijd met heel veel hectiek, waarbij veel vergaderd moest worden om tot de juiste beslissingen te komen. Om de kas te spekken werd deel genomen aan rommelmarkten in ’t Plenkhoes. Enige jaren later heeft Voces Vocales een kerstmarkt georganiseerd, waardoor een behoorlijk bedrag aan de kas kon worden toegevoegd. Het deelnemen aan dergelijke markten had als gevolg, dat veel koorleden zich beschikbaar stelden om medewerking te verlenen.

Spoedig kreeg Voces Vocales meer naamsbekendheid en kwamen er diverse uitnodigingen om mee te doen aan een gezamenlijk concert. Een eerste contact buiten Limburg was het concert met het Driebankoor uit Venhuizen, waarheen in 1996 de eerste concertreis werd gerealiseerd. Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke subsidie werden verschillende openbare concerten gegeven. Ook werd in die tijd het eerste kerstconcert gehouden in onder andere in de Odiliakliniek, in de Heremiet en in de pastoor van Arskerk.

Grotere werken werden op het repertoire gezet. Begonnen werd met het instuderen van de “Bavarian Highlands” van Edward Egard. Dit werk werd, in samenwerking met Chorale 2000 uit Valkenburg, Eendracht uit Rimburg en Paluda uit Hoensbroek, uitgevoerd in 1997/1998. Het geheel werd muzikaal begeleid door de “Koninklijke Oude Harmonie” van Eijsden. Dit werk werd vier maal met groot succes uitgevoerd.

In 2001 werd door Voces Vocales, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan een groot operaconcert verzorgd in de Hanenhof te Geleen. Dit was tevens het begin van het jaarlijks terugkerend moederdag-concert. In 2002 werd in de Hanenhof te Geleen het eerste Moederdagconcert gehouden, voor één keer was de entree gratis. De belangstelling voor dit concert groeide en trok volle zalen. De dirigent streefde ernaar om het niveau steeds hoger te brengen. Contacten met buitenlandse koren volgden. De concertreizen in 2002 naar Diekirch, in 2007 naar Böblingen en in 2016 naar Satteldorf waren zeer succesvol. In 2017 werd deelgenomen aan een project van de Fanfare St. Cecilia uit Herten i.s.m. Philharmonie Zuid Nederland in de St. Christoffel kathedraal te Roermond.

Ieder jaar wordt traditioneel een Kerstconcert gegeven. De laatste twee jaren was dat een gezamenlijk Kerstconcert met andere Geleense koren te weten Mannenkoor Mignon en Gemengd Koor Zanglust. Ook overleden koorleden worden herdacht in het opluisteren van de jaarlijks terugkerende H. Mis. 

Voces Vocales groeide uit naar een koor met 75 zingende leden, zeer enthousiaste leden, waarvan velen hun zangkwaliteiten verbeterden door zanglessen te nemen. Voces Vocales kon het hoge niveau alleen bereiken door de zeer deskundige leiding van dirigent en zangpedagoog Peter Eijkenboom.

Vanaf de oprichting van het koor in 1991 tot en met nu heeft het koor altijd kwalitatief hoogwaardige concerten gegeven met een breed repertoire (van het klassiek van Bach via de Phantom of the opera tot en met de popmuziek van Queen) aan muziek. Daarvoor stonden het koor, solisten, concert pianisten en dirigent Peter Eijkenboom altijd garant.

Door vergrijzing en een reorganisatie in 2019, is het ledenbestand van het koor de afgelopen jaren sterk verminderd. Maar dit heeft wat de koorleden betreft geen invloed op de enorme drive om goed te blijven zingen.

Het koor wil kwalitatieve en hoogwaardige concerten ook in de toekomst blijven geven met een vernieuwd en verjongd repertoire om zo zowel jong als oud publiek muzikaal te kunnen verwennen tijdens een middagmatinee of een avondvullend concert. Inmiddels heeft het koor afscheid genomen van dirigent Peter Eijkenboom en gaat zij op zoek naar een nieuwe dirigent die samen met de koorleden, nieuwe doelen wil bereiken.